Sklep Internetowy

Koszyk jest pusty

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

Ten dokument jest integralną częścią regulaminu.

 1. Administratorem Danych na stronie sklep.stefanidis.pl jest:

P.H.U. Stefanidis S.C. Tomasz Stefanidis, Nikos Stefanidis
SZYMANÓW ul. Lotnicza 90
51-180 Wrocław, Polska
NIP: 8951892539

zwany dalej: Administratorem.

 1. Administrator zapewniania przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności:
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
 1. Administrator sprawuje kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.
 1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 1. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, NIP, Miejscowość, Telefon, E-mail, sposób dostawy towaru, nr konta bankowego. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji w sposób dobrowolny.
 2. Administrator zobowiązuje się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018 roku.
 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora w celu:
 • właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, który daje możliwość prowadzenia skupu i sprzedaży złomu metali szlachetnych oraz złota inwestycyjnego na odległość;
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu podczas rejestracji wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, rozwiązania umowy, lub jej zmiany z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe ( telefon, e-mail ) nr rachunku bankowego, sposób dostawy, NIP. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
 1. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z Portalu. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.
 1. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość e-mail info@stefanidis lub listownie na adres siedziby firmy. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszystkich danych dot. klienta z bazy danych.
 2. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach oraz informacjach na jego temat. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.